You have chosen to search in remote data source. There are some limitations when searching in remote data source.
Features not supported:
 • advanced search operators:
  any(daugava), all(daugava gauja), "daugava gauja", ~daugava, gauja~, dokumenta-lauks:gauja
 • faceting;
 • document collection;
 • search result sorting;
 • advanced search;
 • query save
Features most likely not supported:
 • logical operators:
  AND, OR, ANDNOT
 • replacement symbols:
  *, ?
 • approximate search ignores:
  character accents and case, inflectional word forms.
User Tags
 • Bērzu grāmata : trimdas vēstules
  • Average rating
  • N/A
  • Rate it first
 • Creator:
  Pelēcis, Aleksandrs 1920-1995
  Author's works Works about author
 • Description:
  Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF)
 • Subject:
  Pelēce, Rita
  Endzelīns, Jānis, 1873-1961
  Segliņa, Terēze
  Bendrupe, Mirdza, 1910-1995
  Derums, Vilis, 1899-1988
  Medenis, Jānis, 1903-1961
  Vermērs van Delfts, Jans
  Zīverts, Mārtiņš, 1903-1990
  Belševica, Vizma, 1931-2005
  Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962
  Vintere, Maija
  Ķeniņš, Atis, 1874-1961
  Ķempe, Mirdza, 1907-1974
  Stērste, Elza, 1885-1976
  Mauriņa, Zenta, 1897-1978
  Raudive, Konstantīns, 1909-1974
  Zāle, Klāra
  Jansons, Jānis Alberts, 1892-1971
  Avotiņa, Zeltīte, 1925-1982
  Volonte, Regīna
  Klīdzējs, Jānis, 1914-2000
  Ieviņa, Marianna
  Rudzīte, Austra
  Pelēcis, Valentīns,
  Toma, Velta, 1912-1999
  Jaunsudrabiņa, Natālija,
  Rozentāle, Magdalēna,
  Vintere, Maija,
  Ērmanis, Pēteris, 1893-1969
  Lapiņa, Margarita
  Ancītis, Valdemārs, 1921-2006
  Grebzde, Irma, 1912-2000
  Ķirpe, Līgsma
  Ieviņš, Kārlis, 1888-1977
  Strēlerte, Veronika, 1912-1995
  Elektroniskās grāmatas
  Latviešu dzeja
 • Language:
  Latvian
 • Date issued:
  2001
 • Main type:
  Text
 • Type:
  Book
 • Data provider:
  Kopkatalogs
 • Access rights:
  Brīvi pieejams
 • URI:
More
 • Table of contents:
  Veltījumi: Valdemāram Ancītim, Zeltītei Avotiņai, Vizmai Belševicai, Mirdzai Bendrupei, Vilim Derumam, Jānim Endzelīnam, Pēterim Ērmanim, Irmai Grebzdei, Mariannai Ieviņai (Kaudzītei), Kārlim Ieviņam, Jānim Albertam Jansonam, Natālijai Jaunsudrabiņai, Jānim Jaunsudrabiņam, Jānim Klīdzējam, Mirdza Ķempei, Atim Ķeniņam, Līgsmai Ķirpei, Margaritai Lapiņai, Zentai Mauriņai, Jānim Medenim, Ritai [Pelēcei], Valentīnam Pelēcim, Konstantīnam Raudivem, Laumai Reinholdei, Magdalēnai Rozentālei, Austrai Rudzītei, Terēzei Segliņai, Elzai Stērstei, Veronikai Strēlertei, Veltai Tomai, Janam Vermēram van Delftam, Maijai Vinterei, Regīnai Volontei, Klārai Zālei, Mārtiņam Zīvertam
 • More
  • Format extent:
   1 tiešsaistes resurss (209 lapas) 983,36 KB