You have chosen to search in remote data source. There are some limitations when searching in remote data source.
Features not supported:
 • advanced search operators:
  any(daugava), all(daugava gauja), "daugava gauja", ~daugava, gauja~, dokumenta-lauks:gauja
 • faceting;
 • document collection;
 • search result sorting;
 • advanced search;
 • query save
Features most likely not supported:
 • logical operators:
  AND, OR, ANDNOT
 • replacement symbols:
  *, ?
 • approximate search ignores:
  character accents and case, inflectional word forms.
User Tags
 • Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā : skolēnu literārie darbi un zīmējumi
  • Average rating
  • N/A
  • Rate it first
 • Alternative title:
  Ar saknēm Latvijā
 • Contributor:
  Āboltiņa, Mārīte 1953-
  Līcīte, Velg
  Abzalons, Matias
  Aigare, Līv
  Alksnīte, Art
  Apsīte, Austr
  Asare, Laura Ann
  Augustova, Sintij
  Balodis, Kristap
  Bemis, Zīl
  Bergmane-Sprūdža, Evij
  Birģele, Laur
  Blaua, Laur
  Bloka, Tes
  Blūzma, Mart
  Bogdanova, Marij
  Borbale, Ilz
  Brikmane, Viktorij
  Bula, Paula Elīz
  Celmiņa, Ann
  Ciemese, Luīz
  Cimdiņa, Mart
  Cīrule, Anet
  Čiževska, Ann
  Dalke, Mart
  Dīvāns, Nauri
  Dzelzkalēja, Alis
  Eiduks, Rūdi
  Ērgle, Marit
  Ērla, Lorna Barbar
  Folkmane, Annij
  Gaisa, Klint
  Graimsa, Stell
  Grīnberga, Amand
  Ikerte, Samij
  Imbovics, Aksel
  Ivanova, Rebek
  Ivanovs, Nauri
  Jankovska, Elīn
  Japiņa, Agnes
  Kālis, Valt
  Kalniņa, Aig
  Kārkliņš, Andri
  Kiseļeva, Žanet
  Klimovičs, Ričards Andriev
  Kolomažņikova, Viktorij
  Kotoviča, Ann
  Krasovskis, Alvi
  Krastiņa, Maij
  Krētainis, Denis
  Krumeņa, Sabīn
  Kursiša, Eleonor
  Kvēpa, Inga Ingun
  Ķeveris, Alvi
  Lāce, Ilv
  Lauberga-Laukenberga, Art
  Leimane, Sintij
  Logina, Laur (ārste)
  Ludborža, Ieva Annel
  Mārāne, Aivit
  Melne, Alis
  Mežaraupa, Mart
  Millere, Sign
  Mīkstā, Adela Rasm
  Moors, Kārlis Artūr
  Mozule, Kristīn
  Munda, Līg
  Oša, Lail
  Oša, Viktorij
  Paškeviča, Ing
  Pentjuša, Līg
  Perna, Virgilij
  Petrovska, Marij
  Platā, Helēn
  Poriete, Elv
  Prince, Ivonn
  Purpišs, Artūr
  Purpišs, Edvīn
  Pušinska, Iev
  Ratniece, Madar
  Rozenbergs, Ernest
  Rozenfelde, Loret
  Ruža, Rebek
  Saliete, Ivonn
  Samsonova, Ann
  Siliņa, Lind
  Smeltere, Katrīn
  Smeltere, Madar
  Stačs, Ralf
  Stepiņš, Armands Jāni
  Struka, Andr
  Sūnāksle, Iev
  Sviķis, Eduard
  Šatilova, Sanita Sintij
  Šmite, Nikol
  Šulcs, Daniels Krist
  Tone, Sandr
  Trofimovs, Maksim
  Tums, Miķeli
  Turauskis, Rūdolf
  Umbraško, Antr
  Ulmane, Alm
  Urujevs, Rainers Tomas
  Ustuba, Kristiān
  Zalcmane, Marija Luīz
  Zelčs, Kristap
  Balanda, Elīn
  Bečers, Renār
  Burša, Margarit
  Dalbe, Sabīn
  Deņisovs, Aleksandr
  Dračevs, Boris
  Dzalbe, Laur
  Ezermale, Elīn
  Gabrāns, Aleksandr
  Gerasimova, Olesj
  Golovkins, Artjom
  Hmeļinska, Gabriela Jasmīn
  Hmeļinskis, Salamans Sever
  Hukere, Lidij
  Irbīte, Evelīn
  Jankava, Anc
  Kūliņš, Miks Gustav
  Ķezbere, Betij
  Logina, Agnes
  Manuhina, Jekaterin
  Matule, Jan
  Maurītis, Valt
  Mieze, Arit
  Mošaka, Jūlij
  Nestecka, Emīlij
  Nestecka, Evelīn
  Orupa, Luīz
  Ostrovska, Angelīn
  Ozoliņš, Linards Imant
  Paškevičs, Artūr
  Penežs, Jurģi
  Pudule, Baib
  Puzanovs, Rinald
  Riene, Beāte Daniel
  Rutkovska, Kristīn
  Samsonova, Rut
  Sarksņa, Iev
  Sērmola, Kitij
  Sirotkina, Natalij
  Soboleva, Viktorij
  Šņore, Katrīn
  Tarasova, Ksenij
  Vasiļjeva, Jūlij
  Veicmane, Sannij
  Vetrova, Īris
  Vilkaste, Sanij
  Zemītis, Ērik
  Zvana, Emīlij
 • Contributor Role:
  Redaktors
  Projekta direktors
  Autors
  Ilustrators
 • Subject:
  Skolas proza, latviešu
  Bērnu literārie darbi, latviešu
  Jauniešu literārie darbi, latviešu
  Ģimenes -- Latvija -- Daiļliteratūra
 • Publisher:
  Rīga : Latviešu valodas aģentūra, (Talsu tipogrāfija)
 • Language:
  Latvian
 • Date issued:
  2014
 • Main type:
  Text
 • Type:
  Book
 • ISBN:
  9789984829050 brošēts
 • Data provider:
  Kopkatalogs
 • Access rights:
  Brīvi pieejams
 • URI:
More
 • Place:
  Latvija Daiļliteratūra.
 • Table of contents:
  Autori: Matiass Abzalons, Līva Aigare, Arta Alksnīte, Austra Apsīte, Laura Anna Asare, Sintija Augustova, Kristaps Balodis, Zīle Bemis, Evija Bergmane-Sprūdža, Laura Birģele, Laura Blaua, Tesa Bloka, Marta Blūzma, Marija Bogdanova, Ilze Borbale, Viktorija Brikmane, Paula Elīza Bula, Anna Celmiņa, Luīza Ciemese, Marta Cimdiņa, Anete Cīrule, Anna Čiževska, Marta Dalke, Nauris Dīvāns, Alise Dzelzkalēja, Rūdis Eiduks, Marita Ērgle, Lorna Barbara Ērla, Annija Folkmane, Klinta Gaisa, Stella Graimsa, Amanda Grīnberga, Samija Ikerte, Aksels Imbovics, Rebeka Ivanova, Nauris Ivanovs, Elīna Jankovska, Agnese Japiņa, Valts Kālis, Aiga Kalniņa, Andris Kārkliņš, Žanete Kiseļeva, Ričards Andrievs Klimovičs, Viktorija Kolomažņikova, Anna Kotoviča, Alvis Krasovskis, Maija Krastiņa, Deniss Krētainis, Sabīne Krumeņa, Eleonora Kursiša, Inga Inguna Kvēpa, Alvis Ķeveris, Ilva Lāce, Arta Lauberga-Laukenberga, Sintija Leimane, Laura Logina, Ieva Annele Ludborža, Aivita Mārāne, Alise Melne, Marta Mežaraupa, Signe Millere, Adela Rasma Mīkstā, Kārlis Artūrs Moors, Kristīne Mozule, Līga Munda, Laila Oša, Viktorija Oša, Inga Paškeviča, Līga Pentjuša, Virgilijs Perna, Marija Petrovska, Helēna Platā, Elva Poriete, Ivonna Prince, Artūrs Purpišs, Edvīns Purpišs, Ieva Pušinska, Madara Ratniece,
  Ernests Rozenbergs, Loreta Rozenfelde, Rebeka Ruža, Ivonna Saliete, Anna Samsonova, Linda Siliņa, Katrīna Smeltere, Madara Smeltere, Ralfs Stačs, Armands Jānis Stepiņš, Andra Struka, Ieva Sūnāksle, Eduards Sviķis, Sanita Sintija Šatilova, Nikola Šmite, Daniels Krists Šulcs, Sandra Tone, Maksims Trofimovs, Miķelis Tums, Rūdolfs Turauskis, Antra Umbraško, Alma Ulmane, Rainers Tomass Urujevs, Kristiāna Ustuba, Marija Luīze Zalcmane, Kristaps Zelčs. Zīmējumi: Elīna Balanda, Renārs Bečers, Marija Bogdanova, Margarita Burša, Sabīne Dalbe, Aleksandrs Deņisovs, Boriss Dračevs, Laura Dzalbe, Elīna Ezermale, Aleksandrs Gabrāns, Olesja Gerasimova, Artjoms Golovkins, Gabriela Jasmīne Hmeļinska, Salamans Severs Hmeļinskis, Lidija Hukere, Evelīna Irbīte, Ance Jankava, Andris Kārkliņš, Miks Gustavs Kūliņš, Betija Ķezbere, Agnese Logina, Jekaterina Manuhina, Jana Matule, Valts Maurītis, Arita Mieze, Jūlija Mošaka, Emīlija Nestecka, Evelīna Nestecka, Luīze Orupa, Angelīne Ostrovska, Viktorija Oša, Linards Imants Ozoliņš, Artūrs Paškevičs, Jurģis Penežs, Baiba Pudule, Rinalds Puzanovs, Beāte Daniela Riene, Kristīne Rutkovska, Ruta Samsonova, Ieva Sarksņa, Kitija Sērmola, Natalija Sirotkina, Viktorija Soboleva, Nikola Šmite, Katrīna Šņore, Ksenija Tarasova, Antra Umbraško, Rainers Tomass Urujevs, Jūlija Vasiļjeva, Sannija Veicmane, Īrisa Vetrova, Sanija Vilkaste, Ēriks Zemītis, Emīlija Zvana
 • More
  • Format extent:
   148 lpp. il. ; 19 cm.