You have chosen to search in remote data source. There are some limitations when searching in remote data source.
Features not supported:
 • advanced search operators:
  any(daugava), all(daugava gauja), "daugava gauja", ~daugava, gauja~, dokumenta-lauks:gauja
 • faceting;
 • document collection;
 • search result sorting;
 • advanced search;
 • query save
Features most likely not supported:
 • logical operators:
  AND, OR, ANDNOT
 • replacement symbols:
  *, ?
 • approximate search ignores:
  character accents and case, inflectional word forms.
User Tags
 • Caurvēju mākoņos : dzejoļu krāj
  • Average rating
  • N/A
  • Rate it first
 • Creator:
  Šmite, Dzidra
  Author's works Works about author
 • Contributor:
  Pāvulīte, Aina
  Kļaviņš, Aldis
 • Contributor Role:
  red.
  māksl.
 • Subject:
  Ancītis, Valdemārs, 1921-2006
  Šmits, Vilis
  Skalbe, A.
  Štrauss, Augusts
  Krauče, Aina
  Liepiņš, Jānis
  Vācietis, Ojārs, 1933-1983
  Pāvulīte, Aina
  Kanaviņa, Gunta
  Gūtmanis, Olafs, 1927-2012
  Martinsone, Ilga
  Маяковский, Владимир Владимирович, 1893-1930
  Elksnīte, Skaidrīte, 1929-2002
  Kļaviņš, Aldis
  Dreiblats, Jānis, 1940-
  Ādamsons, Eriks, 1907-1946
  Karelis, L.,
  Ķempe, Mirdza, 1907-1974
  Ešmits,
  Ošele, Erna,
  Čaklais, Māris, 1940-2003
  Bertovskis, Ludvigs,
  Veidenbaums, Eduards, 1867-1892
  Leinerts, Uldis
  Šmits, Imants
  Karele, Marija
  Pormale, Ausma
  Bīne, Iza,
  Ose, Agnese,
  Kraučis, Vinifreds, 1939-2005
  Auza, Ilga
  Kopštāle, Milda
  Pumpure, Austra, 1928-
  Līvs, Egons, 1924-1989
  Ziedonis, Imants, 1933-2013
  Leine, Līvija
  Sventājas Marija,
  Čaklais, Ingmārs, 1971-
  Bitenieks, Raivo, 1969-
  Zihmanis, Modris
  Mitjagina, Irina
  Rainis, Jānis, 1865-1929
  Rozentāls, Janis, 1866-1916
  Krūmiņu Ella
 • Publisher:
  Liepāja : LiePA
 • Language:
  Latvian
 • Date issued:
  2001
 • Main type:
  Text
 • Type:
  Book
 • ISBN:
  9984654559
 • Data provider:
  Kopkatalogs
 • Access rights:
  Brīvi pieejams
More
 • Table of contents:
  Saturā nod.: Uz viļņu baltajām galvām; Bērziņš linu krekliņā...; ...un šaura mute pastkastītei...; ...jājūt, ar ko tie mākoņi pilni...; rets akords patiesības piesitiens; ...no saduļķotās plūsmas...; ...aka dziļa siltu muti elpo...; Zemniekmeitas dzelkšņu vainags. Veltījumi: dēlam, mātei, meitai, vīram, A. V., D., D. K., I. M., J. B., M. C., V. B., Z. R., Andrim, Augustam, Baibai K., Didzim, Ieviņai, Inesei, Izabellai, Jānītim, Ķērstai, Laimdotai, Līnai, Nikolajam, Viktoram, Valdemāram Ancītim, Ilgai Auzai, Ritai Ābolai, Ludvigam Bertovskim, Raivo Biteniekam, Izai Bīnei, Bodlēram, Ingmāram Čaklajam, Mārim Čaklajam, Ē. Ādamsonam, Jānim Dreiblatam, Skaidrītei Elksnītei, Ešmitam, Olafam Gūtmanim, Guntai Kanaviņai, Marijai Karelei, L. Karelim, Aldim Kļaviņam, Mildai Kopštālei, Ainai Kraučei, V. Kraučim, Krūmiņu Ellai, [Mirdzai Ķempei], Līvijai Leinei, Uldim Leinertam, Jānim Liepiņam, Egonam Līvam, Majakovskim, Ilgai Martinsonei, Irinai Mitjaginai, Agnesei Osei, Ernai Ošelei, Ainai Pāvulītei, Ausmai Pormalei, Austrai Pumpurei, Jānim Rainim, Janim Rozentālam, A. Skalbem, Sventājas Marijai, Imantam Šmitam, Vilim Šmitam, Dzidrai Šmitei, Augustam Štrausam, Ojāram Vācietim, Ed. Veidenbaumam, Imantam Ziedonim, Modrim Zihmanim
 • More
  • Format extent:
   206 lpp. il., ģīm. ; 19 cm.